jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Cestovní pojištění Allianz

AllTravel - sazebník cestovního pojištění:

Sazba Popis sazby dospělí děti do 15 let osoby nad 70 let
Pouze léčebné výlohy 20,- Kč 10,- Kč 40,- Kč
3CDA Zóna 3 - Česká republika (max. 120 dní)
úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. 16,- Kč 8,- Kč 32,- Kč
4CDA Zóna 4 - Slovenská republika (max. 120 dní)
léčebné výlohy v zahraničí
úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s.
28,- Kč 14,- Kč 56,- Kč
6CDA Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.120 dní)
léčebné výlohy v zahraničí
úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s.
42,- Kč 21,- Kč 84,- Kč
Denní sazby připojištění
Připojištění zavazadel-navýšení limitu o 30 000,- Kč
navíc zpoždění zavazadel + zpoždění letu 38,- Kč 19,- Kč 38,- Kč
připojištění rizikových sportů pro zónu 3
úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. sl. 12,- Kč 6,- Kč
připojištění rizikových sportů pro zónu 4 a 6
úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. sl. 20,- Kč 10,- Kč
připojištění rizikových sportů pro zónu 7 a 8
úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. sl. 42,- Kč 21,- Kč

Připojištění zavazadel o 30.000 Kč (celkem 50. 000 Kč) lze sjednat pouze pro všechny osoby na přihlášce
Připojištění zavazadel nelze sjednat pro sazby platné na území ČR
Připojištění rizikových sportů se sjednává pro všechna rizika v části I. - VPP článku 1. odstavec 1.30 s vyjímkou profesionálních sportů
- lze sjednat pro osoby 0 - 70 let
- lze sjednat výběrově jen pro některé osoby na pojistné smlouvě
Děti, které dosáhly ke dni počátku pojištění 15 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku nárok na dětskou sazbu.
Osoby, které dosáhly ke dni počátku pojištění 70 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku sazbu pro dospělé.

Limity:

Léčebné výlohy v zahraničí:
- akutní lékařsjé ošetření bez omezení
- léky a další zdravotnícký materiál bez omezení
- hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
- léčba, diagnostika a operace bez omezení
- činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení
- převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení
- výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení
- akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
- výlohy na ubytování osoby blízké při hospotalizaci pojištěného max.5 dní/2000 Kč den
- pojištění rizik souvisejících s terorismem 1 500 000 Kč
- repatriace související s terorismem
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 200 000,- Kč
- trvalé následky, poměrné plnění z pojistné částky 400 000,- Kč
- za dobu nezbytnou léčení 100,- Kč/den
Pojištění zavazadel
- všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000,- Kč
- škody na jedné věci 10 000,- Kč
- všechny škody na cennostech 10 000,- Kč
- na jednu cennost 5 000,- Kč
- všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000,- Kč
- na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000,- Kč
Připojištění zavazadel
- všechny škody na zavazadlech pojištěného 50 000,- Kč
- škody na jedné věci 25 000,- Kč
- všechny škody na cennostech 25 000,- Kč
- na jednu cennost 10 500,- Kč
- všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 25 000,- Kč
- na jednu věc odcizenou z vozidla 7 000,- Kč
Pojištění odpovědnosti na škodu a jinou újmu
- na zdraví nebo usmrcení 2 000 000,- Kč (limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost)
- na jedné věci 1 000 000,- Kč
- následné škody 100 000,- Kč
- způsobenou psem nebo kočkou na zdraví, usmrcení nebo na majetku 20 000,- Kč
- spoluúčast 5 000,- Kč/PU
Doplňkové asistenční služby
- všechny škody či jiné újmy z doplňkových asistenčních služeb 35 000,- Kč
- ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000,- Kč
- předčasný návrat 35 000,- Kč
- náhradní pracovník 35 000,- Kč
- opatrovník 35 000,- Kč
- základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5000,- Kč
- právní pomoc v zahraničí 35 000,- Kč