jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Cestovní pojištění Kooperativa

Základní pojištění:

Pojištění LVZ (léčebné výlohy v zahraničí) včetně asistence 3 000 000
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:
- náklady na zásah horské záchranné služby 200 000
- zubní ošetření 5 000
- doprovázející osoba (doprava) do limitu LVZ
- doprovázející osoba (ubytování) 2 000/den, max. 10 000
- náhradní pracovník (doprava) do limitu LVZ
- náhradní pracovník (ubytování) 2 000/den, max. 10 000
- zprostředkování finanční pomoci bez limitu
- náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava do limitu LVZ
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování 2 000/den, max. 10 000
Pojistné - Evropa E (základ) 15,- Kč / den
ES (aktivní sporty) 27,- Kč / den
Pojistné - svět S (základ) 20,- Kč / den
SS (aktivní sporty) 34,- Kč / den

Příplatkové pojištění:

Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000 100 000 100 000
- trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000
- tělesné poškození způsobené úrazem 25 000 25 000 25 000
Pojištění zavazadel 15 000 15 000 15 000
- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla 3 000 3 000 3 000
v rámci limitu pro pojištění zavazadel v rámci limitu pro pojištění zavazadel v rámci limitu pro pojištění zavazadel
Pojištění zpoždění zavazadel 1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000
Pojištění zpoždění letu 1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000 1 000/hod., max. 8 000
Pojištění odpovědnosti 4 000 000 4 000 000 4 000 000
- cenné věci 50 000 50 000 50 000
v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti
Pojištění přerušení cesty 10 000 10 000 10 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000 10 000 10 000
Dodatkové pojištění STORNO plus 1 000 10 000 30 000
příplatek k základnímu pojištění +20,- Kč / den +24,- Kč / den +32,- Kč / den

Pojistné je jednotné pro všechny pojištěné osoby bez rozlišování věku.

Pro posouzení rizikovosti sportů je rozhodující ustanovení čl. 15 VPP M-750/14 .