jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Krakow

Termíny:

Popis:

KRAKOW - pěší procházka historickým cetrem starého královského města, katedrála, hl. náměstí (největší ve střední Evropě), "sukenice", Mariánský kostel (gotický oltář pokládaný za nejkrásnější v Evropě), procházka po nábřeží řeky Visly, prohlídka komplexu hradu Wavel, volno.

Kulturní metropole Krakow

Krakow (česky Krakov) byl po celá staletí centrem polských dějin, často je nazýván přízviskem polská Praha. Projdeme se historickým centrem starého královského města, které bylo zapsáno v roce 1978 na seznam památek UNESCO.

Město na řece Visle se jako zázrakem během 2. světové války vyhnulo bombardování, v Krakově se proto zachovalo velké množství památek z různých kulturních epoch.

Hlavní náměstí Sukenice (polsky Rynek Glowny) patří k největším evropským náměstím. Dominantou je pahorek Wavel s Královským hradem a katedrálou sv. Stanislava a Václava s tisíceletou historií. Za vidění stojí nejstarší centrum vzdělanosti v Polsku, Jagellonská univerzita.

Program:

- odjezd v 4.15 z Brankovic, 5.15 hod. od BOHEMY- Janáčkova divadla,
návrat okolo 23.30 hod. do Brna a dále směr Brankovice.

Cena:

780,- Kč/osobu
710,- Kč/děti do 15 let, senioři nad 60 let

Cena zahrnuje:

- dopravu
- průvodce

Cena nezahrnuje:

- cestovní pojištění - viz. ceník cestovního pojištění

Nástupní místa:

Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Slatina, Brno - od Janáčkova divadla, dále zastavíme dle domluvy.

Na místo se dostavte 10 minut před plánovaným odjezdem autobusu.

TiskTisk informací o zájezdu (bude zobrazen náhled před tiskem)