jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Osvětim a solné doly Wieliczka

Termíny:

Popis:

Odjezd v 5,15 hod. od BOHEMY. OSVĚTIM - příjezd do Osvětimi, cca 3,5 hodinová prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkenau, prohlídka autentických míst koncentračního tábora. Osvětim je hlavní a nejznámější ze šesti koncentračních a vyhlazovacích táborů zřízených nacistickým Německem k provádění své politiky, konečného řešení, které mělo za cíl masové vyvražďování židovského národa v Evropě. Postaven byl v Polsku za nacistické německé okupace nejprve jako koncentrační tábor pro Poláky a později sovětské válečné zajatce, ale brzy se stal vězením pro mnoho jiných národností. WIELICZKA - návštěva královských solných dolů (památka UNESCO) - unikátní prostory 100 až 120 m pod zemí - kaplička, vodní jezero, chodby v délce přes 2 km - patří k nejatraktivnějším dolům svého druhu na světě. Na trase 3,5 km dlouhé po nádherném solném chodníku uvidíte jedinečné úžasné sochy, reliéfy, a jistě nejkrásnější je kaple blahoslavené Kingy v hloubce 101 m, vytesaná v solném monolitu s lustry ze solných křišťálů a sochami z kamenné soli.

Program:

Jednodenní autobusový poznávací zájezd do Osvětimi a Věličky. Ranní odjezd z Brankovic přes Brno a Medlovice,příjezd k památníku koncentračního tábora v Osvětimi okolo 9 hodiny. Prohlídka areálu v Osvětimi, poté přejezd k vyhlazovacímu táboru v Březince Odpolední návštěva UNESCO solných dolů ve Věličce. Prohlídka solných dolů nám zabere 2 hodiny, také s česky mluvícím průvocem. Během jednodenního zájezdu do památníku koncentračního tábora Osvětim se  dozvíte informace o dějinách Polska, zajímavosti o této zemi. Povíme si průběh první světové války a na ni navazující druhé světové války.

Cena:

830,- Kč/osobu
780,- Kč/děti a senioři

Cena zahrnuje:

- dopravu (moderní, plně vybavené autobusy - klimatizace, DVD, WC, možnost koupi teplých i studených nápojů)
- služby průvodce
- místní průvodce

Cena nezahrnuje:

- vstupné: Solné doly ve Věličce 560,- Kč, děti do 15 let a studenti s indexem do 25 let 430,- Kč
- vstup Osvětim: Skupina 11 až 30 lidí (objednávka předem) 300 PLN (cca. 1980 CZK) - rozpočítá se mezi klienty
- cestovní pojištění - viz. ceník cestovního pojištění

Nástupní místa:

Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Slatina, Brno - od Janáčkova divadla, dále zastavíme dle domluvy.

Na místo se dostavte 10 minut před plánovaným odjezdem autobusu.

TiskTisk informací o zájezdu (bude zobrazen náhled před tiskem)