jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Perly uherské šlechty a termály - provizní prodej

Termíny:

26. – 28.10.2019

Popis:

1. den

Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna přes Slovensko do Maďarska. Návštěva svatostánku všech Maďarů – 1000 let staré benediktinské opatství PANNONHALMA (památka UNESCO). Jeho součástí je i unikátní knihovna s 360 000 svazky. K tisíciletému výročí sem zavítal i papež Jan Pavel II. Odjezd do VESZPRÉMU. Podle legendy bylo město, stejně jako Řím, založeno na sedmi pahorcích. Hradnímu vrchu na dolomitovém skalisku dominuje katedrála sv. Michala – tradiční místo korunovace uherských královen. Pokračování na poloostrov TIHANI se stejnojmenným městečkem. Poloostrov je unikátní přírodní rezervací se skanzenem maďarské lidové architektury, má své vlastní vnitřní jezero a nabízí krásné pohledy na Balaton. Ubytování.

2. den

Po snídani prohlídka města KESZTHELY a třetího největšího zámku v Maďarsku. Pompézní neorokokový palác Festeticsů se 101 pokoji, krásnými interiéry, nádhernou brankou a barokní věží uchovává ve své knihovně přes 86 000 cenných svazků. Po prohlídka zámku odjezd do termálních lázní ZALAEGERSZEG. Geotermální voda dala vzniknout nově otevřenému termálnímu areálu, který nabízí vyžití jak pro dospělé, tak i pro děti. Nabízí četné atrakce: vodopády, skluzavky, vířivky, odpočinkové a zážitkové bazény. V letních měsících můžete strávit volný čas i v nedalekém aquaparku – “Vodní ráj”.

3. den

Po snídani odjezd do městečka KÖSZEG. Podíváte se ke stejnojmennému obrannému hradu, který nedobyl ani turecký sultán s šedesátitisícovým vojskem, když r. 1532 táhnul na Vídeň . Návštěva Szécsenyiho zámku – FERTÖD, který je přezdíván Versailles Maďarska. Také je významný tím, že zde žil a působil rakouský skladatel Josef Haydn. Projdete se francouzskou zámeckou zahradou. Na hranicích s Rakouskem navštívíte co do počtu památek nejbohatší město Maďarska – ŠOPROŇ. Projdete se kouzelným historickým centrem s více než staletými domy s malými úzkými uličkami. Návrat do Brna v pozdních večerních hodinách.

(Jedná se o provizní prodej.)

Program:

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách (bude upřesněno).

Cena:

4590,- Kč/osobu

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním busem,
2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích,
2 x polopenzi,
služby průvodce,
pojištění léčebných výloh.

Nástupní místa:

Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Slatina, Brno - od Janáčkova divadla, dále zastavíme dle domluvy.

Na místo se dostavte 10 minut před plánovaným odjezdem autobusu.

TiskTisk informací o zájezdu (bude zobrazen náhled pred tiskem)