jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Plavba lodí údolím Dunaje (soutěska Wachau: Krems-Spitz)

Termíny:

29.8.2020,

Popis:

KREMS - krátká prohlídka malebného městečka na Dunaji, které patří k nejstarším v zemi a je často označováno také za jedno z nejhezčích s kompletně restaurovaným Starým městem - skvostné domy, vinařské dvory a romantická náměstí ukazují jak zámožní byli Kremžští občané již před půl tisíciletím. Nástup na loď. Loď proplouvá překrásným údolím Wachau (památka UNESCO), kde se nachází jedna z nejkrásnějších říčních scenérií v Evropě; cestou uvidíte středověké hrady, kostely, malebná městečka, vinařské vesnice, velkolepé kláštery a před očima se Vám otevřou úžasné pohledy; oblast je osídlena již více než 30.000 let. Plavba trvá asi 1 a 1/2 hodiny. Vystoupíte ve SPITZU - odjezd do MELKU - prohlídka města a slavného nejmohutnějšího barokního kláštera v Rakousku - klášterní kostel, altány (terasy s výhledem na údolí Dunaje), knihovna čítající na 100.000 svazků a 1.200 středověkých rukopisů.

Program:

- odjezd v 5. hod. z Brankovic, 6 hodin od BOHEMY - Janáčkova divadla,
- návrat okolo 20 hodin. do Brna a dále směr Brankovice

Cena:

930,- Kč/osobu
700,- Kč/děti do 10-15 let
400,- Kč/děti do 10 let
880,- Kč/senioři

Cena zahrnuje:

- dopravu
- průvodce
- plavbu lodí

Cena nezahrnuje:

- cestovní pojištění - viz. ceník cestovního pojištění

Nástupní místa:

Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Slatina, Brno - od Janáčkova divadla, dále zastavíme dle domluvy. Možnost nástupu po cestě do Znojma a ve Znojmě.
Na místo se dostavte 10 minut před plánovaným odjezdem autobusu.

TiskTisk informací o zájezdu (bude zobrazen náhled před tiskem)