jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Průhonické zahrady, zámek Troja a botanické zahrady u Troji

Termíny:

11.7.2020,

Popis:

Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny.

Trojský zámek - barokní skvost Prahy, jedinečnou stavbu ze 17. století, inspirovanou typem římské předměstské vily, obklopuje unikátní zahrada ve francouzském stylu. Nejstarší zámek na území dnešní Prahy je citlivě zasazen do krajiny a zračí se v něm módní trendy tehdejší Evropy, které s oblibou používaly odkazů antiky nebo exotického Orientu.

Botanická zahrada má několik expozic:

  • Japonská zahrada - v hlavní části japonské zahrady je umělý horský potůček, japonské javory, rododendrony a bambusy. Ve vodě žijí červení koi-kapři, symboly štěstí a blaženosti. Rovněž další prvky zahrady vyjadřují japonskou symboliku. Části zahrady jsou propojeny plochou se sbírkou vřesovištních rostlin.
  • Vinice
  • Skleník - tropický skleník Fata Morgana, který leží mimo území vlastní botanické zahrady. Jeho vnitřní expozice jsou rozděleny do 3 oddělených částí – tropické suché, tropické vlhké a chlazené. Tropická vlhká část obsahuje i velké akvárium (jezírko) s podvodním tunelem.
  • Severní expozice - pivoňkovou loukou, mokřady a květenou Severní Ameriky – polopouště a prérie.
  • Havránka - naučná stezka s 9 zastaveními s informačními tabulemi, vedoucí touto oblastí, vně placené části zahrady.

Program:

- odjezd v 6.30 z Brna od Janáčkova divadla, návrat okolo 20.30.

Cena:

490,- Kč/osobu
460,- Kč/děti a senioři

Cena zahrnuje:

- dopravu
- průvodce

Cena nezahrnuje:

- vstupné:
Trojský zámek: plné 120,- Kč, snížené 60,- Kč, rodinné 250,- Kč, seniorské (důchodci nad 65 let) 30,- Kč
Botanická zahrada:
venkovní expozice: dospělá osoba 100,- Kč, senior 50,- Kč, studenti a děti 45,- Kč
venkovní expozice + skleník: dospělá osoba 150,- Kč, senior 75,- Kč, studenti a děti 75,- Kč

Nástupní místa:

Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Slatina, Brno - od Janáčkova divadla, dále zastavíme dle domluvy.

Na místo se dostavte 10 minut před plánovaným odjezdem autobusu.

TiskTisk informací o zájezdu (bude zobrazen náhled pred tiskem)